sahitye

मान्छे

बाचे नयाँ नयाँ अवतार देखिन्छ मान्छेको। यही धर्तीमा नि छुट्टै संसार देखिन्छ मान्छेको । शास्त्र र पात्र सग खेल्न जानेपछी, कोठा कोठामा नानाथरी घरबार देखिन्छ…