ganendra malla

फितलो ब्यटिंग कारण संकटमा ज्ञानेन्द्र

सुरुबात बाट नै निकै प्रतीभा शाली खेलाडिको रुपमा परिचित छन ज्ञानेन्द्र तर बिगतका बर्ष हरुमा हेर्ने हो भने उनले आफ्नो प्रतिभा अनुरुप खेल प्रस्तुत गर्न…