chad

१० जनालाई मृत्युदण्ड

अफ्रिकी मुलुक चाडमा बोकोहरामका दश जना सदस्यलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । विभिन्न स्थानमा विष्फोट गराएको आरोपमा दोषी पाइएपछि दश सदस्यहरुलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाईको हो…