बिचार

भाषागत शुद्धतामा किन यति धेरै लापरबाही ?

भाषा कुनै पनि जाती विशेषलाई जनाउने र बोल्न प्रयोग गरिने संकेत आवाज हो । यो जाती अनुशार फरक–फरक हुने गरेको छ । एक जातीको भाषा…